ALFAzet checkt of u beschikt over de juiste ShockwaveFlash plugins (versie 2 of 3) voor Netscape of ActiveX controls voor InternetExplorer voor een juiste weergave van deze 'flashed site'. Als er binnen 10 sekonden geen detectie plaats kan vinden, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de gewone versie van de ALFAzet site.
Plugin downloaden? Ga dan naar het downloadcenter van Macromedia en haal de laatste update binnen.